Вторник, 30 Ноември 2021 г.

Днес от 19.00 ч. заповядайте на представлението: ТЕАТЪР, ЛЮБОВ МОЯ от Валери Петров

Това весело и тъжно представление ни среща с душата на актьора, такава, каквато е, без грим и костюми. Една малка театрална гримьорна ще послужи за място на действието и в нея ще видим две актриси, които разговарят ту помежду си, ту с публиката и разиграват епизоди от театралния живот. Ролите от спектаклите органично се вплитат със случки от реалния живот, понякога е трудно да разграничим кое е игра и кое - реалност.
"Какво е театърът? Какво е актьорът?" – тези въпроси звучат в самото начало на спектакъла и непрекъснато до края ще намират отговорите за двете души, които едновременно живеят в актьора. "А когато актьорът е не актьор, а актриса, душите в него трийсет и три са" – пише авторът на пиесата Валери Петров, един от най-големите български драматурзи, поети и преводачи. С удивително познаване на актьорската професия и душа, той дърпа завесите и ни показва какво има зад кулисите. Мнозина биха познали себе си в образите на двете актриси, защото те са всичко онова, което са и останалите хора. И най-важното – в центъра виждаме на фокус огромната любов, с която авторът се отнася към своите героини, с всичко, което носят в себе си, както и любовта им към чудото, тайнството, вълшебството, наречено "театър".
Режисьор: Первели Николов – Вили
Художник проектант: Елена Александрова
Музикална картина: Маргарита Друмева
Участват: Рада Баровска, Мима Дапкова

Информация на ОбщинаСилистра

Facebook коментари