Сряда, 03 Март 2021 г.

Инспекцията по труда в Силистра хвана в крачка двама работодателя, 6 души работили при тях без договор

Инспекцията по труда в Силистра се е включила в кампанията от проверки на агенцията в цялата страна на работодатели, при които през последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор и по сигнали на граждани и институции.

Проверени са общо 8 работодатели и са констатирани 6 случая на работа без трудов договор при проверки на двама работодатели в Силистренско, 4 от които са при работодател, проверяван и преди това.

Наблюденията върху контролната дейност на инспекцията по труда в крайдунавския град показват, че контролът оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите, тъй като рядко се установяват нови случаи на работа без трудов договор в предприятия, в които са установявани такива случаи. Забелязва се обаче използването на други форми на недеклариран труд, като работа на пълен работен ден при договор на непълен, получаване на част от възнагражденията нерегламентирано, които са трудно доказуеми, особено без съдействието на работещите, смятат специалистите.

Според действащия сега Кодекс на труда за първо нарушение на работодателя, който наема без договор, глобата е от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., с уточнението, че тези санкции се налагат за всяко отделно нарушение.

В момента няма глоби за "системни нарушения", но вече има проект за промени в Кодекса на труда. Проектът предлага при повторно нарушение, свързано с недеклариран труд, наказанието за работодателя да е глоба в размер от 15 000 до 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице - глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.

За системно нарушаване (три или повече пъти) на правилата за трудовото договаряне и за изплащане на заплати и възнаграждения имуществената санкция за работодателя става от 20 000 до 30 000 лв., а глобата за виновното длъжностно лице - от 10 000 до 20 000 лв. Същите по размер глоби са предвидени и за нарушенията, свързани с неизплащането на дължими заплати и обезщетения.

Facebook коментари