Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Първа копка за строителството на социални жилища бе направена днес в Силистра

Първа копка за строителството на социални жилища бе направена днес в Силистра от кмета на общината д-р Юлиян Найденов.

Проектът на стойност над 1 327 000 лева е по ОП "Региони в растеж".

Предвижда се строителство на сграда на пет нива с 16 жилища. Отоплението на сградата ще бъде с природен газ. В сутерена й са разположени индивидуални складови помещения, помещение за колички и велосипеди, общо мазе и малък общ склад за инвентар. Към входа на сградата няма стъпала, а асансьорна кабина ще се изгради съгласно изискванията за достъп на хора с увреждания. Проектът предвижда 223 квадратни метра площи за озеленяване.

За пълноценното функциониране на жилищата и за осигуряване на подходяща среда за живот се предвижда сградата да бъде снабдена с подходящо оборудване и обзавеждане.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Крайната дата е 21 юни 2022 година.

Целта на проекта е осигуряване на подходяща социална инфраструктура - съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението.

Facebook коментари