Петък, 30 Октомври 2020 г.

Актуално за коронавируса в област Силистра

Към 21.09.2020г. в област Силистра са регистрирани 178 случая на лица с COVID-19, в т.ч.:

Община Силистра - 92, по населени места - Силистра (76), с. Калипетрово (6), Смилец (3), Сребърна (2), Иширково (2), Айдемир (3).

Община Дулово - 38, по населени места -Дулово (15), Вокил (5), Правда (4), Черник (3), Поройно (3), Окорш (2) и по 1 случай от Водно, Златоклас, Раздел, Чернолик, Боил и Козяк.

Община Тутракан - 27, по населени места - Нова Черна (16), Тутракан (7), Цар Самуил (2), Старо село (1) и Сяново (1).

Община Ситово - 11, по населени места - Искра (11).

Община Алфатар - 3, по населени места - Алфатар (1) и Цар Асен (2).

Община Главиница - 5, по населени места -Зафирово (1), Богданци (1), Зарица (2) и Главиниоца (1).

Община Кайнарджа - 2, по населени места - Голеш (1), Зарник (1).

Хоспитализирани пациенти с COVID-19 към 21.09.2020г.: 78, в т.ч. в МБАЛ-Силистра (57), МБАЛ-Дулово (4), МБАЛ-Русе (15), МБАЛ Варна (2).

Починали за периода март-август 2020г. – 12 (6,7%).

Заразените са от различни населени места, често се сформират семейни огнища или професионално свързани групи. Във връзка със започналата учебна година е необходимо спазване на правилата за използване на лични предпазни средства, дезинфекция и дистанция в учебните заведения на територията на областта.

Важна е и отговорността на родителите, които не трябва да допускат децата в училище при наличие на оплаквания. Правилата в учебните заведения са разписани в изготвените съвместно от МЗ и Министерство на образованието и науката ,,Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020г.-2021г. в условията на COVID-19".

При случай на заразено дете в училищна възраст РЗИ-Силистра ще предприема своевременно необходимите противоепидемични мерки.

Facebook коментари