Петък, 05 Март 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 21 септември 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 началник смяна, средно образование
1 психолог, висше образование-психология
1 ресурсен учител, висше обр.- социална педагогика
1 спасител за басейн, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше образование, специална педагогика
2 сондьори, основно образование
1 продавач –консултант, средно образование, 1г. професионален опит
1 шофьори, товарен автомобил, средно образование, 2г. професионален опит, кат. С
4 монтажници, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование-медицина
1 огняр, средно образование
1 техник, медицинска техника, средно образование - електротехника и електроника
2 сервитьори, средно образование
9 залесители, начално образование
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
1 крояч, текстил, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., кат. С
4 общи работници в промишлеността, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
9 шивачки, средно/ основно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр., спец. медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа
1 уебмастер, висше образование
8 организатор дейности, без изисквания за заемане
1 сервитьор , без изискване за заемане
1 технически секретар, средно/висше образование
1 продавач-консултант, без изискване за заемане
1 монтажник, средно образование кат. В и С
1 шлосер, средно образование.

*Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

1 домашни помощници, основно образование, непълно работно време

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 оператор, електронна аудио-визуална техника, средно образование
1 изпълнител, без образование
1 общ работник, без образование
1 работник, поправка на джанти и гуми, без образование


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 общи работници
3 машинни оператори дърводелство
1 продавач – консултант, средно образование
3 опаковачи, средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

13 работници, зареждане на рафтове
4 дограмаджии

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

5 машинни оператори- дървообработване, основно образование
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа
1 продавач- консултант, без изискване за заемане
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари