Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Започва рехабилитацията на основен път между Русе, Разград и Силистра

След много протести започва ремонтът на пътя Русе - Кубрат. Второкласния път не е ремонтиран основно от около 30 години и това беше причина за много пътни произшествия.

Макар и второкласен, този път е основна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища Русе - Варна, Силистра - Шумен и Кубрат - Разград. Стойността на ремонта е за повече от 46.6 млн. лева. Проектът се финансира по оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. .
От АПИ информират, че за по-бързото осъществяване на строително-монтажните работи трасето е разделено на два участъка. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

В единия лот е 21.5-километровата отсечка в област Русе. Участъкът, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с първокласния път I-2 Русе – Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока с. Тетово. В другия лот е обособен 25.2-километровият участък, който започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при пресичането с второкласния път II-49 Кубрат – Разград. Проектът предвижда изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъде подобрено отводняването на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите. Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Ще бъдат ремонтирани и съоръженията по трасето – надлезът над жп линията Русе-Варна при 3-ти км, с дължина 64 м, и мостът при 23-ти км, в района на с. Тетово, с дължина 41 метра. На съоръженията ще се извърши подмяна на хидроизолацията, дилатационните фуги, ще се положи нова асфалтова настилка, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.
Изпълнител на строително-монтажните работи на първия лот е "ИСА 2000" ЕООД, а стойността на договора е 22 958 701.40 лв. с ДДС.
Строително-монтажните дейности на втория лот са възложени на ДЗЗД "Кубрат", в което участват "Автомагистрали Хемус" АД и "Автомагистрали Черно море" АД. Стойността на договора е 22 307 224,14 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0032 по първия лот "Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,52 км, област Русе" е 23 448 465,38 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 13 149 299,38 лв с ДДС. Националното съфинансиране е 2 320 464,60 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента – Агенция "Пътна инфраструктура", е 7 978 701,40 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0033 по втория лот "Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 21,221 км, област Русе и Разград" е 22 930 218,15 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 12 098 326,26 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 2 134 998,75 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента – Агенция "Пътна инфраструктура" е 8 696 893,14 лв. с ДДС.

Очаквания

Отсечката от трансевропейски коридор № 9 е с голямо стопанско значение за региона. Осигурява връзка между първокласните пътища Русе – Варна и Силистра – ГКПП "Лесово" и чрез нея се стига до пристанището в град Русе.
Обновяването на участъка ще даде възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на областите Русе, Разград и Силистра чрез повишената мобилност и достъп до нови пазари. Модернизираната пътна отсечка ще намали продължителността на пътуванията между населените места и ще подобри регионалния обмен на стоки и услуги в трите области, както и достъпа до обекти на културното и природно наследство.
Очакваното развитие на специфичния икономически потенциал в региона и подобряването на бизнес климата ще доведе до привличането на инвестиции и създаването на нови работни места. Инвестицията по ОПРР във второкласния път ще допринесе и за по-добро обслужване на малките населени места от общините Русе, Кубрат, Завет, Исперих и Дулово.

Facebook коментари