Сряда, 23 Септември 2020 г.

Откриха академичната учебна година във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев"

На открито пред сградата на Филиал Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев" бе проведено тържество за откриване на академичната учебна 2020-2021 година. В юбилейната за най-голямото в Североизточна България висше учебно заведение година, което през м. ноември навършва 75 години от създаването на своя предшественик, над 300 са студентите във Филиала (от тях 107 са първокурсници – за пръв път тази година след намесата на държавата – без заплащане на семестриални такси).

Те ще се обучават в 3 учебни дисциплини в 2 направления – педагогическо и инженерно. От днес с решение на Академичния съвет в Русе директор на Филиал Силистра е доц. д-р Румяна Лебедова – преподавател по литература.

В събитието, включващо и раздаване на дипломи на абсолвенти, като гости участваха областният управител Ивелин Статев и д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, които поздравиха присъстващите с пожелание за успешна учебна година на бъдещите педагози, физици, информатици и инженери.

Русенският университет бе представен от представители на ръководствата на различните факултети, водени от зам.-ректора проф. д-р инж. Пламен Даскалов, който отправи поздрав от името на ректора чл. кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев.

Още в първия месец пред Филиал Силистра предстоят няколко предизвикателства, сред които е Научна конференция с международно участие (16 октомври) и Национална кръгла маса на тема "Златна Добруджа – мит и реалност", посветена на 80-а година от Крайовския договор (1 октомври).

Facebook коментари