Неделя, 26 Юни 2022 г.

РИОСВ-Русе глоби кмета на Тутракан и силистренска фирма с по 3 000 лева

През месец август експертите от РИОСВ-Русе са извършили 239 проверки, в т.ч. планови 100 бр., извънредни 139 бр. Броят на проверените обекти е 207. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта. От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 лв. Издадени са три писменни предупреждения на нарушители, при които е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

Две от наказателните постановления са за констатирани нарушения в област Силистра:

Д.С., гр. Тутракан, НП № 48/31.08.2020 г. по чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците в размер на 3 000 лева - в качеството му на кмет на община не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища.

"Емакс" ООД, гр. Силистра, НП № 44/27.08.2020 г. по чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в размер на 3 000 лева – дружеството не е изпълнило дадени предписания.

Facebook коментари