Събота, 26 Септември 2020 г.

Комплекс от мерки за безопасността на децата през новата учебна година предприема силистренската полиция

В ход е традиционната акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!", а дните 16-22 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност ОДМВР-Силистра предприема комплекс от мерки за безопасността на децата и опазване на обществения ред във връзка с началото на новата учебна година.

Проведени са работни срещи с представители на Регионалното управление на образованието, кметовете на общини и директорите на учебните заведения в областта, на които са обсъдени конкретни дейности за предприемане на допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим и недопускането на престъпни посегателства. Взети са мерки за подобряване на координацията между институциите и създаване на организация за бърза реакция при проблемни или рискови ситуации.

В сградите на детските градини и училищата са извършени проверки с оглед отстраняване на евентуални пропуски в охраната и пропускателния режим. Планиран е системен контрол относно забраната за продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца и присъствието на малолетни и непълнолетни в питейните и увеселителни заведения. Предприети са действия за осигуряване на полицейско присъствие с оглед обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на учебните заведения.

Всички дейности са съобразени с обявената извънредна епидемична обстановка и ограниченията срещу разпространението на COVID-19.

Същевременно Пътна полиция провежда традиционната превантивна акция "Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!", която ще продължи до края на октомври т.г. Целта е да се ограничат предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца преди, в началото и по време на учебната година. Съвместно с представители на общините е извършен оглед на сигнализацията, маркировката, уличното осветление и предпазните съоръжения в районите на училищата, за да се отстранят евентуални нередности. Планирани са беседи с ученици от всички училищни степени по безопасност на движението.

В рамките на акцията дните от 16 до 22 септември са обявени са Седмица за превенция на детската пътна безопасност, а 16 септември ще се отбележи като Ден на превенцията под наслов "Остани жив! Пази живота!" в контекста на Дните на безопасността на пътя на ROADPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция.

Facebook коментари