Събота, 27 Февруари 2021 г.

Одобрен е ОВОС за "Порт Марлин", който ще се строи до Силистра

През месец август приключи процедурата по ОВОС за ИП за "Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин" с местоположение УПИ XXVII-41 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект по плана на село Айдемир, община Силистра, съобщават от РИОСВ_Русе.

Постановено е Решение № 3-3/2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част "одобрявам". Решението е получено от възложителя и е оповестено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, в сайта на РИОСВ-Русе и в Публичния регистър на процедурите по ОВОС, в регламентираните за това срокове.

Инвестицията е на стойност 20 милиона евро. На бъдещото пристанище край Силистра ще могат да се товарят по 5000 тона зърно на ден. В същото време се предвижда то да бъде мултифункционално и ще може да се използва за товаро-разтоварни дейности за широк спектър товари, които могат да се транспортират по река Дунав. Предвижда се строителството да започне най-рано през следващата година и да отнеме около две години.

Facebook коментари