Петък, 23 Февруари 2024 г.

Областен информационен център – Силистра проведе изнесена приемна на площад "Свобода" по повод празника на град Силистра

На 14.09.2020 г., Областен информационен център – Силистра проведе изнесена приемна на площад "Свобода" по повод празника на град Силистра.

Над 120 човека от различни възрастови групи проявиха интерес към инициативата и получиха информация относно възможностите за кандидатстване по Оперативните програми в България. Най-често задаваните въпроси бяха във връзка с преодоляване на последствията от кризата с COVID-19. Експертите от ОИЦ-Силистра предоставиха информационни и рекламни материали на заинтересованите лица, като най-голям интерес предизвика сборник изданието на Центъра с добри практики от вече реализирани проекти в област Силистра, финансирани от ЕС през настоящия програмен период 2014-2020 г.

Изненада за посетителите на мобилния щанд бяха бисквити с логото на Мрежата от Областни информационни центрове, а най-малките получиха цветни моливи и книжка за оцветяване, издание на Европейската комисия в България.

Facebook коментари