Понеделник, 03 Октомври 2022 г.

Гарвански снимки за жътва и погачи - оценени на фестивал в Пернишко

НЧ "Димитър Полянов" село Гарван: Спечелено трето място в раздел "Фотографии на обредни жетварски моменти и хлябове" в Първи Национален онлайн празник - фолклорен конкурс "От браздата до софрата – "По дългия път на хляба" – Пещера,2020 г., община Земен, област Перник.

Читалище село Гарван беше част от всички представители на 41 певчески групи, фолклорни групи и формации за традиционен обреден и словесен фолклор и 31 индивидуални изпълнители: певци/певици и майстори на традиционни обредни хлябове.

Село Гарван се нареди между представителите на фолклорни групи и индивидуални изпълнители от народни читалища от 15 областни центъра.

Изпратените материали за конкурса бяха оценявани от жури с председател - г-жа Цветана Манова– етнолог от град Перник и членове - г- жа Илка Димитрова - етномузиколог, музикален редактор в Българско национално радио град София и г-н Милчо Георгиев - етнохореолог и фолклорист град Перник.

Facebook коментари