Вторник, 29 Септември 2020 г.

Актуално за коронавируса в област Силистра

Към настоящия момент в област Силистра са регистрирани 164 случая на лица с COVID-19, в т.ч.:

Община Силистра - 88, по населени места - Силистра (74), с. Калипетрово (6), Смилец (3), Сребърна (2), Иширково (2), Айдемир (1).

Община Дулово - 36, по населени места -Дулово (14), Вокил (5), Правда (4), Черник (3), Поройно (3), Окорш (2) и по 1 случай от Водно, Златоклас, Раздел, Чернолик.

Община Тутракан - 26, по населени места - Нова Черна (16), Тутракан (8), Цар Самуил (2).

Община Ситово - 8, по населени места - Искра (8).

Община Алфатар - 2, по населени места - Цар Асен (2).

Община Главиница - 2, по населени места -Зафирово (1), Богданци (1).

Община Кайнарджа - 2, по населени места - Голеш (1), Зарник (1).

Хоспитализираните пациенти са 12 с COVID-19:, в т.ч. в МБАЛ-Силистра (8), МБАЛ Дулово (2) и МБАЛ Русе (2). Починали за периода март-август 2020 г. – 12 (7,3%).

Разпространението на COVID-19 в област Силистра е дифузно, регистрирани са случаи в различни населени места от всички общини в областта и в различни възрасти (от 8- месечна до 87 г.). Преобладават семейните огнища, но има оформени и по служебен признак (случаи, свързани на работното място).

Предвид интензивното движение на хората в страната и чужбина отправяме призив за строго спазване на мерките, разписани в заповеди на министъра на здравеопазването относно употребата на лицеви предпазни маски, които да обхващат устата и носа в затворени пространства, и при близко общуване на открито, за дезинфекция на ръце и повърхности, за физическа дистанция от 1,5 м най-малко. От изключителна важност е отговорното поведение на организатори и участници във всякакви публични събития, в т.ч. и от частен характер (сватби, кръщенета, семейни празненства и др.).

Приканваме лицата на домашна карантина – пациентите на домашна изолация, да спазват 14-дневния срок. Екип на РЗИ Силистра ще посети пациентите в домашна изолация за вземане на контролна проба в края на 14-дневния срок.

От РЗИ-Силистра уведомяват лицата и пациентите, които остават в продължаваща изолация до отрицателен резултат, че при ранно вземане на втора контролна проба вероятността от положителен резултат е по-голяма.

Facebook коментари