Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Нова автоматична станция до Малък Преславец ще дава данни в реално време за Дунав

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) вече получава данни в реално време за водното ниво, след като бяха поставени десет нови автоматични хидрометрични станции по р. Дунав. Станциите измерват водно ниво, температура на водата и въздуха. Информацията, която се получава от тях служи за изготвянето на прогноза за водните нива в общия българо-румънски участък на реката.

Проследяването на данните вече се извършва в участъка от с. Гомотарци, община Видин до с. Малък Преславец, област Силистра. Две от станциите са монтирани на двата моста на р. Дунав при Русе-Гюргево и Видин-Калафат. Друга е плаваща и е монтирана върху буй, изработен от стабилизиран полиетилен. Останалите станции са разположени в различни точки по българския бряг.

Всички станции са независими от наземната електроразпределителна мрежа, като електрозахранването се реализира чрез фотоволтаични панели, батерии и от контролер за преобразуване на енергията.

Facebook коментари