Събота, 27 Февруари 2021 г.

Министерският съвет одобри "Пътперфект – Т" ЕАД за концесионер на находище "Поп Кралево"

"Пътперфект-Т ЕАД ще бъде новият концесионер на находище "Поп Кралево", разположено в землището на с. Главан, община Силистра.

Това реши Министерският съвет на вчерашното си заседание, одобрявайки продължаването на концесионния договор с правоприемника на концесионера, съобщиха от правителствената информационна служба.

От находище "Поп Кралево" се добиват строителни материали - варовици. Концесионният договор за него е сключен за срок от 35 години и е в сила от 26 юли 1999 г.

Законът за подземните богатства дава право договорът да бъде продължен с нов концесионер - правоприемник на досегашния, в случай, че последният отговаря на законовите изисквания и поема всички задължения по договора. Условията на предоставената концесия за добив не се изменят.

Припомняме, че през юни 2019 година "Пътперфект-Т" ЕАД пое конрола върху силистренската фирма "Пътстрой" АД след като изкупи всичките й 700 000 акции на едноличното акционерно дружество.

Facebook коментари