Петък, 23 Февруари 2024 г.

Д-р Мария Димитрова и Неждет Ниязи ще представляват област Силистра в Регионалния съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе Регионален форум за избор на представители на общините от Северен централен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР).

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области на СЦРР - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в Регионалния съвет за развитие и техните легитимни заместници.

Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи.

За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.

Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за паниране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

Facebook коментари