Четвъртък, 01 Октомври 2020 г.

Новата учебна година в област Силистра започва в 44 училища и 24 детски градини

Учебната 2020 – 2021 година започва с 44 училища и 24 детски градини.

20 училища и 8 детски градини са предложени за средищни. Защитени са части от 2 детски градини – в с. Зафирово – част от ДГ "Св. св. Кирил и Методий", Главиница и в с. Любен – част от ДГ "Щастливо детство", Ситово. В област Силистра няма защитени училища.

Прогнозният общ брой ученици в дневна форма на обучение от І до ХІІ клас е около 9600.

За първи път от много години няма намаление спрямо предходната година, когато започнахме учебната година с 9608 ученици. Дали всички ученици от предходната година са преминали в следващ клас ще разберем след 25-ти септември, когато директорите ще утвърдят данните в националната електронна система.
Учениците постъпващи в І клас са около 828 към 02. 09. 2020 г. в 47, 5 паралелки. 3 паралелки са слети. Първокласниците са повече от миналата година, когато бяха 793.

В VІІІ клас постъпват 793 ученици в дневна форма на обучение. Не са закривани паралелки от определените 34 с държавния план – прием, съобщи за "Кворум" Габриела Миткова Николова - Началник на РУО - Силистра.

През тази учебна година ще завършат ХІІ клас 679 ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и 68 обучаеми в задочна форма на обучение.

По данни от образователните институции в летните ремонти и освежаване са вложени 307 800 лв. в училищата и 58 500 лв. в детските градини.

Проведени бяха съвещания на началника на РУО с директорите на училищата. В момента в училищата продължават последните назначения на спецалисти и подготовка на училищния ред и условия за действие при Ковид 19.

Facebook коментари