Четвъртък, 01 Октомври 2020 г.

Нови 242 книги обогатиха фонда на силистренската библиотека

В Регионална библиотека "Партений Павлович" пристигна поредната пратка от нови книги по проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".

Проектът, финансиран от Министерство на културата, е на стойност 24 926,51 лв.

Очаква се да бъдат закупени 1180 издания, а общият брой на книгите е над 2000.

Първите 242 книги вече могат да бъдат заемани от читателите в различните отдели на библиотеката.

Facebook коментари