Сряда, 02 Декември 2020 г.

Кметът на Силистра инспектира реализацията на няколо социални проекта

Кметът на Община Силистра заедно с ръководителите на проектите инспектира през вчерашния ден реализацията на строителните и монтажни дейности.

Обиколката включва Обект 1: "Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж" и "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж" с общ капацитет за двете услуги – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги, в определената и вече обновена сградата на бивша ДГ "Ян Бибиян – 2".

Обиколката продължи в Обект 2: "Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване в бивш "Дом за деца лишени от родителска грижа" /ДДЛРГ/ в гр. Силистра".

В с. Айдемир, кв. Деленки се работи по изграждането на "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра". Инспекцията показа, че работите по изпълнението на дейностите се изпълняват в срок и със заложеното в документацията качество.

Facebook коментари