Събота, 26 Ноември 2022 г.

Домашен социален патронаж и в село Срацимир

Десетина възрастни жители на силистренското село Срацимир от 20 декември ползват услугата "Домашен социален патронаж", похвали се кметът на селото Йордан Чешмеджиев. Старите хора всеки ден вече ще получават топла храна от кухнята в село Бабук. Всичките живеят сами, някои от тях са и със здравословни проблеми. Услугата ще облекчи старините им, смята кметът Чешмеджиев.
С новите клиенти се разширява териториалният обхват на услугата "Домашен социален патронаж", предоставяна от община Силистра. Над 230 души в града и селата Айдемир и Калипетрово получават топла храна и грижи от социалните работници към патронажа. Дванайсет човека обслужва филиалът в село Проф. Иширково. С 13 клиенти започна работа кухнята в село Бабук през пролетта на 209 година. От м. ноември 2010 г. поделението се грижи за още 7 самотни възрастни в село Майор Ценович, а от тази седмица и за 10 души в село Срацимир. Заради увеличения обхват, кухнята в Бабук, изградена по инициатива на тамошния кмет Костадин Димитров, получи служебен автомобил за разнасяне на храната.

Facebook коментари