Петък, 03 Декември 2021 г.

Моторни резачки в "Сребърна" изпълняват проект

Зрители на националната телевизия бТВ са сигнализирали, че от известно време в резерват "Сребърна" се чува грохот на моторни резачки и излизат камиони, натоварени с дървен материал. Мястото е под закрилата на ЮНЕСКО. Моторните резачки действително се чуват още с влизането в резервата. Официалната информация от РИОСВ е, че в момента се разчиства терен по проект, свързан с възстановяване на горски обитания край големите реки.

"И в тази връзка територията, която подлежи на залесяване, трябва да бъде изчистена, да бъде извършена пълна почвоподготовка на нея, във връзка с което трябва да бъдат отстранени и отсечени няколко десетки дървета, да кажем, които са инвазивни, неценни и следва да бъдат премахнати", обясни Анелия Петрова, ръководител на проекта на РИОСВ-Русе.

На мястото на премахнатите дървета, ще бъдат засадени нови, местни видове като полски бряст, черна и бяла топола, бяла върба. Моторните резачки обаче, не са единственото средство в разчистването на неподходящите растения.

"Голяма част от тях, ако само се отсекат, правят придънни фиданки, тоест нищо не правим. По принципа на хидрата – размножават се много повече дървета, ако се отсече едно", допълни Петрова.

Изчаква се краят на юли и началото на август, когато най-важните обитатели, пеликаните, си тръгнат от "Сребърна". Спазват се и други задължителни условия, съгласувани с екоминистерството – да не се допускат замърсявания с отпадъци и с моторни масла от техниката. Проверките досега не са констатирали нарушения от страна на фирмата изпълнител.

видео и снимки: бТВ

репортаж: Любомир Добрев

Facebook коментари