Вторник, 27 Октомври 2020 г.

Актуално за коронавируса в област Силистра

Към 27.08.2020г. в област Силистра са регистрирани 132 случая на лица с COVID-19, в т.ч.:

Община Силистра - 67, по населени места - Силистра (57), с. Калипетрово (4), Смилец (3), Сребърна (2), Иширково (1)

Община Дулово - 32, по населени места -Дулово (11), Вокил (5), Правда (4), Черник (3), Поройно (3), Окорш (2) и по 1 случай от Водно, Златоклас, Раздел, Чернолик

Община Тутракан - 23, по населени места - Нова Черна (14), Тутракан (7), Цар Самуил (2)

Община Ситово - 7, по населени места - Искра (7).

Община Алфатар - 2, по населени места - Цар Асен (2)

Община Главиница - 1, по населени места -Зафирово (1)

Хоспитализирани са 21 пациенти: в МБАЛ Силистра (15), в други МБАЛ - в гр. Русе и в гр. Варна (4). Починали за периода март-август 2020 г. – 8.

Данните показват, че разпространението на COVID-19 в област Силистра е дифузно, регистрирани са случаи в различни населени места в 6 от общините на областта.

Динамиката на разпространението е във възходяща посока. Предвид интензивното движение на хората, както в страната, така и в чужбина и от чужбина, от РЗИ-Силистра отправят призив за строго спазване на мерките разписани в заповеди на Министъра на здравеопазването, относно употребата на лицеви предпазни маски, които да обхващат устата и носа в затворени пространства и при близко общуване на открито, за дезинфекция на ръце и повърхности, за социална дистанция от 1,5 метра най-малко. От изключителна важност е високо отговорното поведение на организатори и участници в всякакви организирани мероприятия, в т.ч. и от частен характер.

Facebook коментари