Четвъртък, 18 Юли 2024 г.
header

ПГСУАУ "Атанас Буров" реализира втори проект по програма Еразъм+

"Apprendre en paix" – "Да учим в мир" e вторият одобрен проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" Силистра по програма Еразъм+ за предтоящата учебна година. Проектът е по Ключова дейност 2 – "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства".

Той е с продължителност две години, а партньори на ПГСУАУ "Атанас Буров" са още четири европейски гимназии –от Испания, Румъния, Италия и Полша.

С проекта "Да учим в мир" изразяваме нашeто желание да обърнем внимание към проблема за опасностите в училищна среда и у дома, и по-специално - при използването на социалните мрежи. Тези рискови ситуации са трудни за откриване, за дефиниране и са особено опасни, защото са прикривани в мълчание през повечето време. Учители, семейства и ученици трябва да са запознати с различните видове насилие, за да могат да създадат безопасна среда и да предотвратяват антисоциалното поведение, като по този начин намаляват процента на неуспех в училище, укрепват увереността в собствените сили и изграждането на активна гражданска позиция у младите хора.
footer

Facebook коментари