Неделя, 03 Юли 2022 г.

Над 100 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка Ковид в Силистренско

В първия ден от приема по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г бяха подадени над 100 заявления в област Силистра.

Припомняме, че от вчера започна приемът по подмерките COVID 1 и COVID 2.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева. Тя обхваща секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза" "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство".

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Приемът по двете подмерки ще продължи до 21 септември.

След приема на заявления за подпомагане, ДФ "Земеделие" извършва административни проверки на представените документи от кандидатите и след това одобрената финансова помощ се изплаща.

Съгласно изготвения от ДФЗ индикативен график за плащанията до края на годината, еднократната финансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г. Плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 10 ноември – 20 ноември 2020 г.

Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:

За плодове:

до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци оранжерийно производство:

до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци, отглеждани на открито:

до 1,5 ха – 950 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;
За маслодайна роза:
до 1 ха – 900 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

За винени лозя:

до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
над 50 ха – 13 500 лв.;

За декоративни растения:

до 1 ха – 2000 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
над 10 ха – 13 500 лв.;

За овце и кози:

от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
над 999 бр. – 13 500 лв.;

За говеда:

от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
над 249 бр. – 13 500 лв.;

За биволи:

от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
над 200 бр. – 13 500 лв.;

За пчелни семейства:

до 49 бр. – 250 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
над 499 бр. – 3000 лв.

Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:

• 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
• 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;
• 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.
Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но до левовата равностойност на 7000 евро.

Facebook коментари