Петък, 05 Март 2021 г.

Силистренска бизнесменка влезе в ръководството на Фондация "Български строител"

Силистренската бизнесменка инж. Цанка Атанасова, член на Обл. съвет на Камарата на строителите в Силистра и изпълнителен директор на "Водно строителство" АД от 28 години, бе избрана за член на Управителния съвет на новосформираната Фондация "Български строител".

"Приемете моите поздравления за избора Ви за членове на Управителния съвет на Фондация "Български строител"! Нека да си пожелаем успех за реализиране на целите, които организацията си поставя", каза при откриването на първото заседание на УС на Фондацията председателят инж. Светослав Глосов, който е и почетен председател на Камарата на строителите в България, разбираме от публикация във вестник "Строител". Той допълни, че целите на новата организация на Камарата отговарят на нуждите и очакванията на бранша и на обществото. В УС на фондацията влизат 7 членове, избрани от Съвета на настоятелите – д-р инж. Владимир Вутов, член на ИБ и УС на КСБ, Валентин Николов, изп. директор на Камарата, инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж.Цанка Атанасова, член на Обл. съвет на Камарата на строителите в Силистра, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. "Строител", и Любка Денева, гл. експерт "Административно обслужване" в КСБ.

На заседанието единодушно за изп. директор бе избран Валентин Николов, който е и изп. директор на КСБ. След като благодари на колегите си, Николов подчерта, че през първата година от учредяването на Фондацията дейността й ще се осъществява със сили и средства на КСБ, като няма да бъдат назначавани допълнително служители. Той посочи и че членовете на УС няма да получават възнаграждение за своята работа. Последва дискусия за инициативи, с които да стартира дейността на Фондацията. Направени бяха и конкретни предложения.

Facebook коментари