Петък, 03 Декември 2021 г.

Ловните дружинки на "Сокол 1" в Силистра пуснаха на свобода 3345 фазана

Почувствали намаляване популацията на дивите свине заради АЧС, дружинките от ЛРС "Сокол 1" в Силистра пристъпиха към широкомащабно разселване на фазани. През първата десетдневка на август бяха получени от производственото стопанство на фирма "Сокол-БЛРС" в Русе 3345 птици на тримесечна възраст и веднага бяха разселени в ловищата на дружинките в Крайдунавска Добруджа.

Най-много фазани са разселени в ловищата на дружинките в селата Айдемир – 360 броя, Искра – 300, а в районите на селата Гарван, Смилец и Ветрен по 150 , в ЛРД-Кайнарджа 105 фазана.

"Ловът на фазани в нашия край е много атрактивен за ловците от сдружението ни, затова ще продължаваме да разселваме от тези птици, а и имаме от дивия вид, който дава добра популация", споделя Орлин Николов, председател на ЛРС-Силистра.

Георги Ников

Facebook коментари