Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Признание за силистренска краеведка от Фондация "Вигория"

Момка Чумпилева от Силистра получи признание за своя краеведски труд от Фондация "Вигория".

Във връзка с 80-годишнината от подписване на Крайовската спогодба, Фондация "Вигория" награждава изявени личности с Почетна грамота "Златна детелина", за проявена всеотдайна краеведска дейност на доброволни начала; за примера и посланията чрез своята социална ангажираност в родна Добруджа; за високото родолюбие и отговорност пред обществото и най-вече пред младото поколение – приемник на националната идентичност; за създадени литературни творби, свързани с историята на Добруджа.

След наградените са още: Атанас Друмев Пеев, гр. Добрич, Веселина Иванова Малчева, гр. Добрич, Георги Йорданов Балабанов, гр. Ген. Тошево, Енчо Петров Димитров, гр. Балчик, Иван Радев Кръстев, гр. Добрич, Стефан Атанасов Сарандев, гр. Варна, Цонка Сивкова Петрова, гр. Балчик.

Facebook коментари