Събота, 26 Септември 2020 г.

Кирил Боянов, председател на ОСЗК в Силистра: Трябва да има поземлен данък у нас!

Очаква се голяма дискусия относно въвеждането на поземлен данък у нас. "Моето лично мнение е, че данък за земята трябва да има, който да обхване площите от 1 декар до 1 млн. дка. Той трябва да бъде диференциран по култури, по райони, по категория на земята". Това заяви Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра пред сайта agro.bg.

Кирил Боянов: "Земята е жив организъм, а не се поддържа, само се експлоатира. Второ – земята е средство за производство, има амортизация, но при нас се използва душмански и хаотично. Трето – земята е стока, тя има стойност било то разменна, потребителска и т.н."

Кирил Боянов е изготвил писмена концепция за усъвършенстване на поземлените отношения у нас и преструктуриране на българското земеделие в условията на ОСП. Документът с обоснованата му позиция е изпратен до всички съюзи на земеделските кооперации, до всички поземлени комисии и общински служби по земеделие, до едрите земеделски производители у нас.

С въвеждането на поземлен данък държавата може да регулира пазара на земя и да спре разграбването й, смята още икономистът: "Свидетели сме на висок процент на безработни, които през годините на безценица продадоха земята на своите дядовци и баби с цел оцеляване. Много спекуланти закупиха земя на символични цени и с това узакониха криминалния произход на капитала си с цел препродажбата на по-високи цени, а не същинско земеделие".

Поземлените отношения у нас не са грижа на ОСП или на ЕС, те са обект на националната ни политика, допълва още Кирил Боянов. В страни с развита пазарна икономика регулирането на тези отношения се извършва с прилагането на добро аграрно законодателство, с което се съгласуват интересите на поземлените собственици и земеползватели в тази държава.

"Досегашните опити на държавата ни да регулира тези поземлени отношения са неефективни поради постоянно променящата се нормативна уредба и честото отлагане на няколко разработки във времето. Това поражда недоверие на стопанските субекти", обобщава Кирил Боянов.

Експертът е отправил послание и към браншовите организации за конструктивен диалог и обсъждане на поземлените отношения у нас.

Facebook коментари