Събота, 26 Ноември 2022 г.

Тутраканските общинари подкрепиха местната болница с 10 700 лева

С решение на Общинския съвет, общинската администрация ще предостави от средствата за своята издръжка 10 700 лв. целева субсидия на МБАЛ-Тутракан за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси чрез прихващане. До тази подкрепа се стига поради затрудненото финансово състояние на общинското здравно заведение, което не може да разплати задълженията си към 31.12.2010 г. по ЗМДТ към Общината.
Информация "Тутракански глас"

Facebook коментари