Събота, 26 Септември 2020 г.

Четири училища в област Силистра спечелиха проекти по национална програма STEM

Четири училища в област Силистра спечелиха проекти по национална програма на Министерство на образованието и науката за изграждане на училищна СТЕМ среда: това са СУ "Христо Ботев" - град Тутракан - 250 хил. лв (в категория за училища над 300 ученици); Спортно училище "Дръстър" Силистра и ПГСС с.Ситово (за всяко от тях - по 50 хил. лева), както и ОУ "Ч. Храбър" - село Кайнарджа - 48 хил. лв (за училища под 300 ученици).

МОН ще продължи да подкрепя и да финансира проектите, преминали първия етап на класиране, през следващите месеци на предстоящата учебна година. Предстоят промени в Националната програма, които да позволят финансиране на всички проекти, преминали първи етап на оценяване. За целта няма да бъде необходимо повторно кандидатстване чрез внасяне на документи в МОН. (stem.mon.bg)

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Facebook коментари