Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Обновяват и оборудват за над 1 милион лева две детски градини в община Главиница

Вчера на 4 август 2020 г. в град Главиница и село Богданци стартираха строително-монтажните работи по изпълнението на проект "Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" в община Главиница", разбираме от страницата в социалната мрежа на кмета на общината.

Проектът е на стойност около 1 128 000 лв с ДДС и включва разходи за изграждане на външна изолация, монтаж на отоплителна инсталация, подмяна на PVC-дограма, хидроизолация, подмяна на осветление, доставка на оборудване за кухни, доставка на обзавеждане в спалните и занималните и др. дейности.

Финансовият ресурс, който ще се инвестира на 100 % се осигурява по мярка 7.2 на Държавен фонд "Земеделие", който беше обявен, през 2018 г. и договорът за финансиране се подписа на 8 май 2019 г.

Строително-монтажните работи са в размер:
- над 583 000 лв с ДДС за ДГ - Главиница;
- над 275 000 лв с ДДС за ДГ - Богданци и
- около 215 000 лв с ДДС за обзавеждане и оборудване на двете сгради.

Очаква се строително-монтажните работи да приключат в срок до 2 месеца.

С реализирането на ремонтните дейности в сградите на ДГ в гр. Главиница и с. Богданци, обновените сгради на детски градини в рамките на последните 4 години стават общо 5 /Черногор, Зафирово, Ст. Караджа, Главиница и Богданци/.

Събитията се уважиха от представители на изпълнителя на обекта, на строителния и авторския надзор, кметове на кметства, Месут Алиш - председател на ОбС, общински съветници, Сузан Акиф - зам.-кмет, Иванка Сярова - зам.-кмет, Сюзан Хасан - зам.-кмет, Йълдъз Реджеб – директор на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий", екипът на детската градина, Ашкън Салим - секретар, Айсун Кошуджу - директор на дирекция, граждани, служители на Общинска администрация гр. Главиница и други.

Празнично настроение на присъстващите създадоха изпълненията на малките възпитаници на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий".

Facebook коментари