Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

"Шуменско шосе", "Бряст", " Явор", "Мусала" и "Лозана" са най-новите улици на село Калипетрово

Общинските съветници влязоха в ролята на кръстници и дадоха имена пет улици в промишлена зона "Изток" на село Калипетрово. Докладната е въз основа на искането на кмета на селото Йордан Ковачев. Който се мотивира с желанието на фирмите, относно регистрация на ползвани обекти, които са разположени в тази зона.

Facebook коментари