Петък, 05 Март 2021 г.

Международният екологичен форум "Сребърна 2020" се проведе за първи път дистанционно

Екологичният ученически конкурс в Силистра се провежда за 29-та поредна година, за да мотивира подрастващите и да активира местните общности към опазване на околната среда и уникалното природно богатство на резервата "Сребърна" в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

В изпълнение на Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици през 2019/ 2020 учебна година , ЦПЛР - ОДК,Силистра организира XXІХ Международен екологичен форум "Сребърна 2020" дистанционно за съпътстващите конкурси за рисунка и литератулни творби, поради извънредната епидемиологична обстановка в страната.

В съпътстващите ученически прояви на форума се включиха ученици в :

 Национален конкурс за рисунки на тема "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " – 163 участника от 30 града в страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас.

 Национален конкурс за литературни творби "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " – 105 участника от 20 града на страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас

Facebook коментари