Понеделник, 15 Април 2024 г.

Ясни са новите директори на училища в Силистренско

Приключи конкурса за заемане на свободните длъжности за директор на училище – 6 места и 1 място за директор на Център за подкрепа за личностно развитие – НАО "Г. Галилей", Силистра, съобщиха от РУО - Силистра.

Конкурсът премина в две части – тест (на 27. 07. – едновременно в цялата страна) и интервю с комисия на 28. 07.

За всяка институция оценяването се извърши в комисия в състав: двама члена на РУО (началниците на двата отдела), представител на Министерството на ообразованието и науката, представител на съответна общината и представител на Обществения съвет на училището.

Резултатите от конкурса са следните:

1. НАО "Галиео Галилей" – Нели Иванова (досегашен началник на отдел в община Силистра, единствен кандидат);
2. ОУ "Иван Вазов", Силистра – Росица Трендафилова (досегашен временно изпълняващ длъжността "директор" и зам. директор в училището);
3. ОУ "О. Паисий", Силистра – Галя Илиева (досегашен зам. директор в ЕГ "П. Яворов", Силистра, а преди това в СпУ "Дръстър", Силистра);
4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари – Марияна Андонова (досегашен временно изпълняващ длъжността, единствен кандидат);
5. СУ "Хр. Ботев", с. Паисиево – Айсел Ахмед (досегашен зам. директор, единствен кандидат);
6. СУ "Й. Йовков", Тутракан – Анка Атанасова (досегашен директор в ОУ "О. Паисий", с. Ст. Караджа);
7. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Нова Черна – Конкурсът приключи без избор. Имаше само един кандидат.

Facebook коментари