Четвъртък, 25 Февруари 2021 г.

Експерт по национална сигурност дари свои книги на силистренската библиотека

Регионална библиотека – Силистра обогати колекцията си от книги за националната сигурност. Автор и дарител на новите заглавия е доктор Владислав Лазаров, чиито изследвания са свързани предимно с областта на стратегическите ресурси за поддържане на националната сигурност. Преподавател към Факултет по Информационни науки (Университет по библиотекознание и информационни технологии – София).

Въпросите, свързани с ресурсите и достъпа до тях са една от основните теми в международната политика и новите книги на д-р Лазаров ще допринесат за разширяване и обогатяване на познанията на широк кръг читатели. Дългогодишните изследвания на автора, сериозният му професионален опит като експерт, съветник и преподавател налагат съществени изводи и обуславят предложенията за работещ модел на система за оценка и контрол на стратегическите ресурси за сигурност.

От силистренската библиотека изказват своята благодарност към д-р Владислав Лазаров за дарените книги.

Facebook коментари