Петък, 26 Февруари 2021 г.

Силистренската фирма "Фазерлес" с 21% спад на продажбите през второто тримесечие

"Фазерлес" АД гр. Силистра отчита понижение на приходите от продажби с 21% на годишна база до 4,43 млн. лв. за април-юни 2020 г., показва изчисления на Investor.bg на база отчет на дружеството, публикуван чрез "Българска фондова борса" АД.

От компанията обявиха 14,5% спад на продажбите на годишна база до 6,85 млн. лв. за полугодието на 2020 г.

На пръв поглед печалбата се подобрява до 75 хил. лв. за януари-юни 2020 г., спрямо загуба от 63 хил. лв. за същия период на 2020 г. или прогрес със 138 хил. лв. Но детайлният анализ по тримесечия показва, че прогресът идва от първото тримесечие, тоест преди кризата от коронавируса. Тогава е имало подобрение на финансовия резултат с 243 хил. лв. до загуба от 83 хил. лв. за януари-март 2020 г., спрямо загуба от 326 хил. лв. за същия период на 2019 г. Това показва, че дружеството е постигнало оптимизация на дейността и е щяло да постигне добри резултати и през второто тримесечие. Но резултатът за перида е печалба от 158 хил. лв., което е понижение с 40%, или 105 хил. лв., спрямо година по-рано.

Основен акционер във "Фазерлес" АД е "Фазеринвест" АД с дял от 58,59%.

В междинния доклад за дейността на "Фазерлес" АД се споменават проблеми с въвеждането на извънредно положение в средата на март в България. Също така има проблеми на всички пазари и значително увеличена цена на електроенергията с 28% от средата на 2019 г. Компанията за производство на дървестно-влакнести плочи (ДВП или фазер) традиционно се оплаква и от цената на дървесината.

Средносписъчният състав на персонала е 208 души за първото полугодие на 2020 г., което е увеличение с 14 спрямо шестмесечието на 2019 г.

Специфично за "Фазерлес" АД е, че не разчита на кредити. Към 30 юни 2020 г. е има парични средства за 5,4 млн. лв. при 3,6 млн. лв. в началото на годината, основно поради събиране на вземанията. Текущите активи са за 14,4 млн. лв., докато текущите пасиви са за едва 1 млн. лв. Собственият капитал е 21,5 млн. лв.

Акциите на "Фазерлес" АД поевтиняват с 19% в последните 12 месеца до 17 лв. за акция и 8,8 млн. лв. пазарна капитализация.

Facebook коментари