Събота, 08 Август 2020 г.

151 ученика са заявили желяние да се явят на държавен зрелостен изпит по Български език и литература в Силистренско

Заявили явяване на държавен зрелостен изпит по Български език и литература – 151, за това съобщават от РУО – Силистра.

Най - много от зявилите явяване по БЕЛ са от ПЗГ "Добруджа" (37), ПГМТ "Вл.Комаров" (23), ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище (21).

Изпитът ще се проведе на 27 август в 5 училища – СУ "В. Левски", Главиница, ПГООТ, Дулово, ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", Средище, ПГС "П. Пенев", Силистра, ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра.

Заявили явяване на втори държавен зрелостен изпит – 60
- География и икономика – 31 = 51 ,66 %
- Биология и здравно образование – 25 = 41, 66 %
- Философски цикъл - 3
- Английски език – 1

Изпитът ще се проведе на 28 август в 3 училища - СУ "В. Левски", Главиница, ПГООТ, Дулово, ПГС "П. Пенев", Силистра.
Заявили зачитане на изпита за степен за професионална квалификация за втори държавен зрелостен изпит– 46. Изпитите се провеждат по училища.

Facebook коментари