Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

С първа копка стартира проекта за енергийна ефективност на няколко многофамилни жилищни сгради в центъра на Силистра

Церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради, по Проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", с Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 се проведе днес 28.07.2020г.

Събитието се състоя от 11:00 часа пред жилищната сграда на адрес ул. "Христо Ботев" № 6 в присъствието на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, ръководителя на проекта инж. Весела Тодорова, представителите на фирмите изпълнители и надзор, служители на администрацията и живущи в квартала.

Договорът на безвъзмездната финансова помощ е сключен в края на 2018г. Проектът по обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност трябва да приключи през 2021г. и е на обща стойност 1 609 217.07лв. С тези средства ще бъдат обновени многофамилните жилищни сгради по ул. "Симеон Велики" с номера: 6,8,15; на ул."Хр. Ботев" и на ул."Добрич" 35.

При откриване на обекта д-р Юлиян Найденов пожела на всички успех в работния процес, благодари на екипите и подчерта, че:" Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Силистра, с реализацията на който ще се осигури топлинен комфорт и по- добро качество на жизнена среда ."

Facebook коментари