Понеделник, 15 Август 2022 г.

Близо 89 млн. лв. безвъзмездни европейски средства усвоява област Силистра

Общо 158 договора на 104 бенефициенти се изпълняват в област Силистра по оперативните програми и част от мерките по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) от началото на настоящия програмен период до 27 юли, по данните в ИСУН 2020. Общата им стойност е 112 014 599,39 лева, а безвъзмездната финансова помощ е 88 675 982,84 лв., показва справка в системата. Най-много проекти се реализират в община Силистра – 65, а техните бенефициенти са 44. Общата им сума е над 44 млн. лева, от които повече от 33 млн. лева са безвъзмездната финансова помощ.

Европейските средства обаче за първи път са повече в община Тутракан, където общата им сума е над 48 млн. лева, от които близо 37 млн. лева са безвъзмездната финансова помощ.

От останалите 5 общини, най-много проекти има в Дулово – 27 и в Главиница - 19. Всъщност в малките общини има предимно социални проект, а по Програмата за развитие на селските райони – безвъзмездната финансова помощ е насочена към публична инфраструктура и към млади фермери и развитие на земеделски стопанства.

В компанията на областите Русе, Велико Търново, Габрово, и Разград, Силистра заема предпоследно място, като доминира безапелационно Русе, която заема първото място спрямо другите области в Северен централен район с проекти за близо 461 млн. лева. На второ място е Велико Търново с 224 млн. лева, Габрово с 163 млн. лева, Силистра с 112 млн. лева и Разград е последна с близо 81 млн. лева.

За съжаление обаче, в сравнение с останалите пет планови райони в страната Северният централен район заема последното място - с 1 413 договора и 918 478 186,46 лева безвъзмездна финансова помощ.

Facebook коментари