Петък, 05 Март 2021 г.

1468 заявления за местата на 883-ма души – преброители, контрольори и резерви в Силистренско

Областната комисия по преброяването на населението и жилищния фонд в област Силистра през 2011 г. проведе второто си заседание днес (сряда, 15.12.2010 г.), съобщиха от областната управа.
Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Денка Михайлова, която е председател на преброителната комисия.
Директорът на териториалното статистическо бюро в Силистра Стефка Малчева представи обобщената информация от процедурата по набиране и подбор на преброители и контрольори.
Между 11 и 14 декември са проведени заседанията и на всички общински комисии по преброяването в област Силистра. В цялата област са подадени 1468 заявления, което е 166,3 % спрямо необходимия брой. От тях ще бъдат избрани общо 883-ма души – преброители, контрольори и резерви.
Територията на област Силистра ще бъде разделена на 224 контролни района, с 640 преброителни участъка.
Един контрольор трябва да има не по-малко от 2 и не повече от между 4 до 5 (по изключение, ако са малки) контролни преброителни участъка.
Данните по общини се разпределят както следва:
Община Алфатар – разделена на 9 контролни района със 7 контрольора. Обособени са 18 преброителни участъка, в които ще работят 18 преброителя. Резервите са 3. Общият брой на преброители, контрольори и резерви - 28 души.
Община Главиница - разделена на 25 контролни района със 17 контрольора. Обособени са 61 преброителни участъка, в които ще работят 61 преброителя. Резервите са 7. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината - 85 души.
Община Дулово – разделена на 41 контролни района с 32-ма контрольора. Обособени са 132 преброителни участъка, в които ще работят 132-ма преброителя. Резервите са 16. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината - 180 души.
Община Кайнарджа - разделена на 16 контролни района с 9 контрольора. Обособени са 28 преброителни участъка, в които ще работят 25 преброителя. Резервите са 3. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината - 37 души.
Община Силистра - разделена на 88 контролни района със 70 контрольора. Обособени са 283 преброителни участъка, в които ще работят 283-ма преброителя. Резервите са 35. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината - 388 души.
Община Ситово - разделена на 15 контролни района с 10 контрольора. Обособени са 29 преброителни участъка, в които ще работят 28 преброителя. Резервите са 4. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината – 42-ма души.
Община Тутракан - разделена на 30 контролни района със 24-ма контрольора. Обособени са 89 преброителни участъка, в които ще работят 88 преброителя. Резервите са 11. Общият брой на преброители, контрольори и резерви в общината – 123-ма души.
До 10 януари списъците с преброители, контрольори и резерви трябва да бъдат окончателно утвърдени от Националния статистически институт. Те ще бъдат изложени в Териториално статистическо бюро - Силистра и в отделните общини.
От там нататък предстои отпечатване на преброителните карти, инструкциите за работа, обучението на преброителите, контрольорите и резервите...
Преброяването на населението и жилищния фонд ще се проведе през месец февруари 2011 г. Електронното преброяване е планирано за 1-9 февруари, а същинското – от 10 до 29 февруари..

Facebook коментари