Петък, 26 Февруари 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юли 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 технолог облекло, средно специално образование
2 гладачи, основно образование
10 шивачки, средно/ основно образование
1 учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране, висше обр. -Информационни технологии
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас, висше обр. подготовка на учители по общообразователни предмети
1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас, висше обр., подготовка на начални учители
1 шофьор на автобус, средно обр., кат. D, опит 2 -5 г.
1 кредитен специалист, банка, средно образование, граждански договор
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
2 шлайфисти, основно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование, кат. В
1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование
1 военнослужещ, войник, средно образование
1 насипвач, пълнач в чували (ръчно), средно образование
1 учител, детска градина, висше образование - Подготовка на детски учители
1 работник, подготовка на мебелни плочи, основно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
4 сервитьори, средно образование
1 водач на мотокар, средно техническо образование
1 специалист ловно стопанство, средно/висше образование
2 шофьори на автобус, основно образование, кат. D
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр., спец. медицина

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа
1 камериер, без изисквания за заемане
2 барман, без изисквания за заемане
2 сервитьор, без изисквания за заемане
1 домакин, чистач/хигиенист, без изисквания за заемане

**Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":
1 трудотерапевт, средно образование

**Работни места, разкрити по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда":
2 домашни помощници, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование- специалност "Медицина", ЦСМП
3 помощник - готвач, основно образование
2 сервитьори, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
2 бармани, с опит в сферата на ресторантьорството и/или търговията
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
2 машинни оператори силози, средно образование, добри компютърни умения
2 машинни оператори почистване , средно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" в направление:

- За обучение по време на работа
1 продавач - консултант, средно образование
1 шофьор на лек автомобил, кат. В

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

15 шивачи, изискване за заемане – проф. опит
6 шивачи, няма изискване за заемане
3 кредитни консултанти, основно образование, граждански договор, режим на работа – почасово
1 счетоводител, висше образование, специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование, спец. "Медицина", ЦСПМ

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари