Събота, 30 Септември 2023 г.

Седем нови фирми в черния списък на длъжниците на НАП-Силистра през ноември

Още седем фирми от Силистренско бяха включени през ноември в публичния регистър на длъжниците на НАП. Общата сума на дължимите от тях данъци и осигуровки е 281 хил. лв. С най-голям дълг сред новите длъжници е «ЕЙНДЖЕЛ» ООД от гр. Дулово, със задължения към хазната в размер на 140 535 лв. В първия списък на длъжниците, които са с неуредени публични задължения над 5 хил. лв. и нямат обезпечение за тях, се нареди и «ВЕ-РА» ЕООД от Силистра, дължимата сума е 31 795 лв. Третият по размер на задължението нов длъжник е ЕТ «РАЯ-ДИС-ДИМИТЪР СЛАВОВ», отново от гр. Дулово, който дължи 31 780 лв.
Най-големият длъжник към офиса на НАП в Силистра си остава фирма "АГРОНИКА" ЕООД, гр. Тутракан, със задължение в размер на 4,7 млн. лв. С милион по-малко дължи "СТАН-2001" ЕООД, гр.Силистра, /3,65 млн.лв/, следвана от "БЕЙПАР ШУГАР" АД от гр. Дулово - с 1,6 млн. лв. невнесени задължения към държавата от данъци и осигуровки.
Общо 265 е броят на некоректните данъкоплатци и осигурители със задължения над 5 000 лв., оповестени в публичния бюлетин към 30 ноември. За дълговете на 73 от фирмите са наложени обезпечителни мерки върху имуществото, останалите 192 са в списъка с длъжници без собственост, която да гарантира плащането на републиканските им задължения.
67 са борчлиите в Силистренско, които имат забрана да напускат пределите на страната. За 79 пък е забранено да бъдат издавани лицензи и разрешителни за определени дейности - производство, търговия или пренасяне на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Facebook коментари