Сряда, 03 Март 2021 г.

Добрата новина: Рекорден брой безработни започнаха работа през юни в Силистренско

През месец юни 2020г., след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица достига до 786 лица, като 83,5% са устроени в реалната икономика, съобщават от дирекция "Регионална служба по заетостта".

В сравнение с месец юни 2019г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни – със 256 лица. По експертна оценка през месец юни на старите си работни места преди COVID 19 кризата са се върнали 17,7% от безработните лица.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори хотелиерство и ресторантьорство -15,9%; строителство – 14,5%; държавно управление-13,4%; търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 11,7 %; преработваща промишленост – 8,1%; хуманно здравеопазване и социална работа – 8,1% и др.
Работа на субсидирани работни места са започнали 74 безработни лица-53 по програми и мерки по ЗНЗ и 77 по схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка 59 търсещи работа са участвали през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови срещи в областта като мобилни бюра по труда, трудови борси, срещи с трудови посредници.
През месец юни са възстановени и присъствените форми на обучения на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В обученията за ключова компетентност са включени 20 безработни лица, а в професионална квалификация 37 лица.

Facebook коментари