Понеделник, 15 Август 2022 г.

2019 година: Силистренският съд с по-малко осъдени и лишени от свобода, но за сметка на това с по-леки присъди

Данните на Националния статистически инситут показват тенденция в намаляване на броя на осъдените лица в област Силистра по глави от наказателния кодекс и запазване на малкиките размери на наложените наказания в периода 2014 - 2019 година.

Както вчера ви иноформирахме, през 2019 г. в област Силистра на лишаване от свобода са били осъдени 280 души от 354 осъдени, или 79,1 % от общия йм брой.

Това е абсолютния минимум за последните пет години. Така през 2014 година при 537 осъдени, 341 са били лишени от свобода, 2015 година - 498 осъдени и 283 лишени от свобода, 2016 година - 517 осъдени, 412 лишени от свобода, 2017 година - 405 осъдени и 327 лишени от свобода, 2018 година - 373 осъдени и 299 лишени от свобода.

През 2019 година най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (67,1 % от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година – 16,4 %.

Статистиката показва, че най-тежката присъда издавана последно от силистренския съд, а именно лишаване от свобода от 20 до 30 години, е през 2014 година.

Любопитен е й друг факт, че броя на "леките" осъдителните присъди с наложени наказания с лишаване от свобода до 3 години никога не са падали под 96 % през последните пет години, а именно 2014 г. - 98 %, 2015г. - 97,2%, 2016 г. - 98,5 %, 2017 г. - 99 %, 2018 г. - 96,6% и 2019 г. - 96 %.

Facebook коментари