Четвъртък, 22 Октомври 2020 г.

Излезе второто класиране след 7-ми клас в Силистренско

Във второто класиране за държавния – план прием след 7 клас участваха неприетите 15 ученици от първото класиране, както и вече класирани ученици, които са подали заявление второ класиране (12) Общият брой е 27, съобщи за "Кворум-Силистра" Габриела Миткова - Началник на РУО - Силистра..

Резултатите са следните:

- класирани ученици от досегашните неприети от първото класиране – 3
- ученици, които са променили своето класиране и са заели по- предпочитани места – 3
- ученици, които остават на същата позиция от първото класиране – 9
- неприети ученици и на второ класиране – 12

Всички ученици следва да се запишат до 22. 07., иначе губят мястото си в класирането.

След второто класиране ситуацията с паралелките е следната:

- на максимума (26 или 29) са запълнени 12 паралелки от общо 34 и в тях няма свободни места;
- близо до максимума (с по 1-2 свободни места) са други 6 паралелки;
- под минимума са 8 паралелки. В част от тях недостигът е малък (1- 2 – ма ученици) и в следващите класирания ще бъде попълнен. Други паралелки ще се осъществят с малък брой ученици подкрепени като паралелки със защитени професии. Не се предвижда закриване на паралелки.
- останалите 8 паралелки са с брой класирани ученици на и над минималния и има свободни места;

Общият брой свободни места в областта до максимума е 160.
Средният брой ученици в паралелка на областно ниво е 21, 56.

Предстои приемане на заявления за участие в трето класиране. Кандидатстването е на 24. 07 (петък) и на 27. 07. (понеделник). Подаването на заявленията може да става самостоятелно, он лайн ИЛИ в РУО – Силистра на ул. "Шар планина", № 75, ет. 5. Подаването на заявления в почивните дни може да става само самостоятелно, он лайн.
В класирането могат да участват все още неприетите 12 ученици, нови ученици, които са пропуснали досегашните срокове, ученици, които са се отказали от по свое желание от досегашното класиране и са променили желанията си.
Всички кандидати подават НОВО заявление и могат да подредят желанията си само за наличните свободни места след записването от второто класиране.
Резултатите от това последно централизирано класиране ще бъдат обявени на 29. 07. След това ученици могат да продължат да се записват на останалите свободни места направо в училищата до 10. 09. 2020 г.

Facebook коментари