Сряда, 03 Март 2021 г.

Младежи-доброволци почистиха гората около село Искра

Младежи-доброволци от село Искра инициираха кампания за защита правата на човека и срещу всяка форма на дискриминация под мотото: "Заедно за нашата гора", разбираме от фейспрофила на Моазес Мехмед. Тя е част от проекта "Време да бъдем активни" на СНЦ "Паралел-Силистра", който се реализира с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Това е кампания, която се свързва с правото на всеки човек да живее в безопасна и екологично чиста среда без разлика от пол, етнос и религия.

Акцията се проведе вчера на 19 юли /неделя/ в гората до село Искра.

"Надяваме се това да бъде стъпка напред към активизиране на младите хора да участват в подобни мероприятия, Пожелавам на всички млади хора да не спират да учат, да развиват своите умения и да постигат целите си!

А ние с всички сили и възможности трябва да създаваме условия за това и да ги подпомагаме, защото инвестирането в уменията на младите хора ще допринесе за устойчивото развитие.на селото , общината , областта. На България. На всички нас.

Специални благодарности на Емре Серхат, Гамзе Юсуф и Гюлназие Юсуф, които бяха движещата сила на кампанията и на всички, които днес бяха с нас!" четем още на профила на Моазес Мехмед.

Facebook коментари