Петък, 12 Август 2022 г.

73 малолетни и непълнолетни на отчет в Детски педагогически стаи в област Силистра

През 2019 г. на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Силистра са водени 73 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

82.94 % са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 17.06 % са малолетни (8-13 години) .

Момчетата са 63 (86.3%), а момичетата – 10, или 13.7%.

Броят на заведените на отчет през годината малолетни и непълнолетни е 33, или 45,2% от всички водени на отчет лица, като 84,84 % от тях са непълнолетни.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2019 г. са 67. От тях момичета са 14, или 20,9%, а момчета – 53 (79.1%).

Констатирани са 21 случая на бягства от дома или специализирани и социални институции, 13 прояви на насилие и агресия, 1 случай на тормоз, 5 на непристойно и хулиганско поведение, 9 случая на повреждане на частна и обществена собственост, 9 случая на употреба на психотропни вещества, 2 случая на просия и 7 други.

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС в област Силистра за извършени престъпления е 58.

Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2019 г. в област Силистра. Извършители на кражба са 45 лица, или 77,59 % от всички малолетни и непълнолетни, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетни лица, извършители на кражби от домовете – 51,11 % и от магазини или други търговски обекти – 24,44 %.

Facebook коментари