Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Младежи в Силистра се учат да казват "НЕ" на наркотиците

Шестнайсет младежи от 14 до 18 години от Силистра участват в тридневно обучение на тема "Живей активно в свят без дрога – превенция срещу употребата на дрога". Чрез дискусии, ролеви игри, решаване на казуси и презентиране на наученото те се подготвят да водят образователни сесии пред връстници, обясни Илка Караколева експерт по превенция на наркоманиите в община Силистра. Целта е младежи да помогнат на младежи да се научат да казват "Не", да правят избор, да поемат отговорност за собственото решение, да избират алтернативно поведение.
Организатор на семинара, който завършва на 15 декември, са община Силистра и Превантивно-информационния център (ПИЦ) по зависимости. Заниманията води д-р Ивайло Димитров – председател на Балканския офис на организацията ECAD (Европейски градове срещу дрогата), консултант към националната програма за превенция на ХИВ и СПИН и ръководител на дирекция по здравеопазване и превенции в община Бургас.
Силистра е член на ECAD от 2005 година. Организацията насърчава обмяната на идеи и добри практики в сферата на борбата с наркоманиите и е против легализирането на дрогите.
По официални данни от 2009 година близо 18 на сто от учениците от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас са опитали поне веднъж марихуана, а 10 % - синтетични наркотици. Над 80 на сто от учениците осъзнават риска от употреба на наркотици, над 70 на сто смятат, че употребата на наркотици е проблем за града и страната.

Facebook коментари