Понеделник, 10 Август 2020 г.

В Силистра ще се провежадат съвместни акции на РЗИ със служителите в системата за Тол-такси

В края на работната седмица инспектори на РЗИ с помощта на служители на ОДМВР Силистра са направили проверки на заведения във вечерно-нощните часове, като резултатите от тях ще станат известни в понеделник.

Тогава евенуално се очакват и предписанията на база на констатациите. По подобен начин ще се бъде действано и съобразно докладите от проверките на Областна дирекция "Безопасност на храните". В разработка са съвместни акции отново на РЗИ със силистренската структура на Агенция "Инспекция по труда" на основата на професионалната им преценка за проверка на фирми относно спазването на противоепидемичните мерки. Инспекторите на РЗИ са договорили чрез Областно пътно управление пълно съдействие със служителите в системата за Тол-такси за осъществяване на превантивен контрол в транспортните фирми, извършващи пътнически превоз.

Тревожен бил фактът, че повечето от ползваните превозни средства са маломерни, което не осигурява достатъчно пространство за пътниците. Отделно като небезопасни се очаква да бъдат констатирани ползваните климатици, а някои от тях дори не работят. Проблемът бил свързан в по-широк план с разписаните критерии при кандидатстване за покриване на линиите в различните дестинации.

Facebook коментари