Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Болницата в Силистра се сдоби с нов компютърен томограф

Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Силистра от 29.06.2020г. разполага с нов 64-срезов компютърен томограф /скенер/, производство на SIEMENS Hеаlthineers, модел SOMATON go.Up. Апаратът е комплектован с последен модел двуглав инжектор.

Томографът е снабден с отличен софтуер (изкуствен интелект) и хардуер, намаляващи лъчението и времето за изследване. Позволява по-прецизна, детайлна и качествена диагностика. Възможни са нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници.
Съвременната апаратура е монтирана в отделение по "Образна диагностика" в лечебното заведение – това съобщи директорът д-р Даниела Костадинова.
Апаратът е закупен със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването.

Томографът ще се използва за пациентите на лечебното заведение, както и за пациенти с направления по НЗОК.

Много по–високите възможности на новия скенер ще осигурят прецизна и бърза диагностика, което е условия за успешно лечение на пациентите.

От МБАЛ-Силистра изказват благодарности към Министерството на здравеопазването за осигурените средства.

Facebook коментари